ico

Noutati

You are here: Home » Noutati

EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 -2020

Program „Euro 200”

În temeiul Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, Legii nr. 228/2010,  Legii nr. 227/2018 și a Hotărârii Guvernului nr. 225/2020:
     Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt elevi/studenți în învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei.
1) Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.
(2) În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile și imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potențiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și a categoriilor de bunuri și criteriilor prevăzute în anexele nr. 46 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.
Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:a) pentru desktop – procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17“; tastatură, mouse optic;b) pentru laptop – procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15“; rezoluție minimum 1.366 x 768; DVD;c) pentru netbook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10“.
Bonurile valorice sunt hârtii de valoare reprezentând documente cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare, care se emit de către Ministerul Educației și Cercetării și se distribuie de către unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior titularilor de ajutor pentru achiziționarea unui calculator.Valoarea înscrisă pe bonul valoric este de 200 de euro. Decontarea cuponului se face în lei, la cursul din ultima zi a lunii precedente achiziționării calculatorului.
  În cazul în care există elevi care se încadrează criteriilor de mai sus, vă rugăm să luați legătura cu învățătorii/diriginții, pentru a deschide programul cu publicul al secretariatului Școlii Nr. 5 Galați, după cum urmează: Luni, 13.04.2020 interval orar 10:00-14:00; Joi, 16.04.2020 interval orar 10:00-14:00;

KIDIBOT ajută copiii să citească și să învețe mai mult!

Ierarhia Admitere 2019 pentru candidaţii ce provin din judeţul GALATI
Sortaţi descrescător după media de admitere
http://admitere.edu.ro/Ierarh/CandFromJudIAD.aspx?Jud=20&Poz=0&PageN=1

În atenția elevilor corigenți la matematică, din acest an școlar:
– în perioada 8 – 11 iulie 2019, între orele 9.00 – 11.00, se vor desfășura activități de pregătire suplimentară în cadrul școlii.
Vă așteptăm!

ANUNT POST PAZNIC

Program Săptămâna Școala Altfel 2019

 


VOTEAZA ACUM logo-ul potrivit pentru proiectul nostru Erasmus « Blue Countries » (Tarile albastre) – proiect european despre apa si importanta ei in viata noastra.
Acestea sunt imaginile propuse de scolile partenere din Polonia, Estonia, Irlanda, Italia si Grecia. Adaugati numele si prenumele, apoi pentru fiecare imagine alegeti 1, 2, 3, 4 sau 5. Imaginile nu pot avea acelasi punctaj/cifra.
„A small step in protecting water is a big step for mankind.”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdozc9RRSlTtKWTYCioxQUy0Az1h6nYdWcZ2G_guCLZY-zcBQ/viewform


ANUNT


Scoala Gimnaziala Nr. 5 Galati vă invită cu bucurie la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2018-2019, ce va avea loc luni, 10 septembrie 2018, începând cu ora 09.00, în curtea interioara!


EXAMENELE  DE CORIGENȚĂ

 CLASELE a II-a – a VII-a

VOR AVEA LOC DUPĂ CUM URMEAZĂ:

3.09.2018 – MATEMATICĂ

4.09.2018 – LIMBA ROMÂNĂ

5.09.2018 – LIMBA FRANCEZĂ

ORA 09.00-EXAMENUL SCRIS

ORA 11.00-EXAMENUL ORAL


EXAMENUL  DE CORIGENȚĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

 CLASA  a VIII-a

Luni, 23.07.2018

 Ora 09.00 – examenul scris

   Ora 12.00 – examenul oral


PROGRAM DISCOVER SCHOOL


Programul ȘCOLII DE VARĂ  1 IULIE-13 AUGUST 2018

Luni, miercuri, vineri

9.00-11.00

Nr. Crt. Activitate Perioadă Participanți
1. Biblioteca în aer liber 02.07- 06.07.2018 Andraș Iulia Simona
      Danea Madalina
      Boală Cristina
2. Micii artiști 9.07-13.07.2018 Antohie Dana
      Vădeanu Laura
      Tudor Georgeta
3. Activități sportive 16.07-20.07.2018 Tudose Carmen
      Luparu Victorița
      Toniță Ionel
4. Acordarea primului ajutor 23.07-27.07.2018 Săndulache Georgeta
      Brașoveanu Violeta
      Hogea Gheorghe
      Vizinteanu Mariana
5. Centenarul 30.07-03.08.2018 Cioacă Liliana
      Labus Tatiana
      Maftei Gabriela
      Morar Luminița
6. Științe 06.08-10.08.2018 Donose Mihaela
      Tașcă Dana
      Grecu Angela
      Antohie Dana

   Festivitatea de începere a anului şcolar 2015-2016

       În numele cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 5 Galați avem deosebita plăcere să vă adresăm invitaţia de a participa la festivitatea prilejuită de începerea anului şcolar 2015-2016.       

       Festivitatea va avea loc  în data de 14 septembrie a.c., la ora 9.00 în curtea instituției.

      În caz de condiții meteo nefavorabile, o să revenim cu detalii cu privire la deschiderea anului școlar.

ANUNT

    Conducerea Scolii Gimnaziale Nr. 5 Galati infirma zvonurile aparute, conform carora institutia noastra se va desfiinta. Mentionam ca anul scolar 2015 – 2016 va incepe cu un efectiv de 17 clase si 4 grupe de gradinita, totalizand 540 copii.

OLIMPIADE NATIONALE

Olimpiada nationala de Astronomie si Astrofizica va acea loc in perioada 15.04. – 19.04.2015, la Buzau, participant din partea Scolii Gimnaziale Nr. 5 Galati Maftei Mihai Andrei, clasa a VIII a A

Olimpiada nationala de Geografie „Terra” va acea loc in data de 10.05.2015, participant din partea Scolii Gimnaziale Nr. 5 Galati Canaragiu Emilian, clasa a VI a B

 

Show Comments